Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
 verwarmde handschoenen 
Author Message
Bobcat Wannabe

Joined: Mon Feb 22, 2021 12:47 am
Posts: 3
Reply with quote
Post verwarmde handschoenen
Einsamkeit, Freude, Zugehörigkeit, Sitten und der Unermüdliche Ruf des verwarmde handschoenen Lebens nach Anpassung sind die Hauptthemen in  The Namesake - Zwei Welten, eine Reise , and sie entfalten sich wonderbar. Vielleicht ist ihr untertriebenster Punkt, dass nichts Gutes geschehen wäre, außer of Arrivierten Ehe zwischen Ashoke en Ashima. Deze geweldige jonge vrouw, die zijn glück hatte, die met freundlichen en liebevollen Ashoke te verbinden. Es ist der Erfolg der Ehe der Eltern, der alles möglich macht.

Laten we bidden voor de hele staat van Christus 'Kerk. ALMACHTIGE en eeuwig levende God, die ons door uw heilige Apostel heeft geleerd gebeden en smeekbeden te doen en te danken voor alle mensen; Wij smeken u nederig barmhartig om onze [aalmoezen en] offergaven te aanvaarden en deze onze gebeden te ontvangen, die wij uw goddelijke majesteit aanbieden; Ik smeek u om voortdurend de Universele Kerk te inspireren met de geest van waarheid, eenheid en eensgezindheid: en geef toe dat allen die uw heilige Naam belijden, het eens mogen zijn in de waarheid van uw heilige Woord en in eenheid en goddelijke werkhandschoenen liefde leven.

Wij smeken u ook om de harten van alle christelijke heersers te leiden en te beschikken, zodat zij waarachtig en onpartijdig gerechtigheid mogen uitoefenen, de bestraffing van goddeloosheid en ondeugd, en de handhaving van uw ware religie en deugd. Geef genade, o hemelse Vader, aan alle bisschoppen en andere predikanten, opdat zij, zowel door hun leven als door nike handschoenen hun leer, uw ware en levendige Woord mogen verkondigen en uw heilige sacramenten op de juiste manier en naar behoren kunnen bedienen. En geef uw hele volk uw hemelse genade; en vooral voor deze gemeente die hier aanwezig is; opdat zij, met zachtmoedig hart en gepaste eerbied, uw heilig Woord mogen horen en ontvangen; u werkelijk dienen in heiligheid en gerechtigheid al de dagen van hun leven.

Evenzo nam hij na het avondeten de beker; en als hij dank betuigd had, sprak hij hun het dank uit, zeggende: Drinkt dit alles; want dit is mijn bloed van het Nieuwe Testament, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden; Doe dit zo vaak als u het north face handschoenen zult drinken, ter nagedachtenis aan mij. WAAROM, o Heer en hemelse Vader, volgens de instelling van uw dierbaar geliefde Zoon, onze Heiland Jezus Christus, vieren wij, uw nederige dienstknechten, hier eerder uw goddelijke majesteit, met deze uw heilige gaven, die wij u nu aanbieden, de herdenking die uw Zoon ons geboden heeft te maken; met in gedachtenis zijn gezegende hartstocht en kostbare dood, zijn machtige opstanding en glorieuze hemelvaart; Ik dank u hartelijk voor de ontelbare voordelen die deze ons verschaft.

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid voor altijd en eeuwig. Amen, wij nemen niet aan om naar deze uw tafel te komen, o barmhartige Heer, vertrouwend op onze eigen gerechtigheid, maar op uw veelvoud en grote barmhartigheden. We zijn niet zozeer waardig de kruimels onder uw tafel te verzamelen. Maar U bent dezelfde Heer, wiens eigendom is om altijd barmhartigheid te hebben: schenk ons daarom, genadige Heer, om het vlees van uw geliefde Zoon Jezus Christus te eten en zijn bloed te drinken, zodat onze zondige lichamen door zijn lichaam, en onze ziel gewassen door zijn kostbaarste bloed, en opdat wij eeuwig in hem wonen, en hij in ons.

En wij smeken u nederig, o hemelse Vader, om ons bij te staan met uw genade, dat wij mogen doorgaan in die heilige gemeenschap en al die goede werken doen die u voor leren handschoenen ons hebt voorbereid om in te wandelen; door Jezus Christus, onze Heer, aan wie, met u en de Heilige Geest, alle eer en glorie is, wereld zonder einde. Amen. GLORIE zij God in de hemel, en vrede op aarde, goede wil jegens de mensen. We prijzen u, we zegenen u, we aanbidden u, we verheerlijken u, we danken u voor uw grote glorie, o Heer God, hemelse Koning, God de almachtige Vader. O Heer, de eniggeboren Zoon, Jezus Christus; O Here God, Lam van God, Zoon van de Vader, die Image de zonden van de wereld wegneemt, heb genade met ons.


Mon Feb 22, 2021 2:07 am
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
All Rights Reserved, BobcatFans LLC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group